fin | sve | eng | nor

Rekrytering

Vi tar gärna emot fritt formulerade ansökningar för framtida behov.

Lämna fritt formulerad ansökning

Tjänst*
Namn*

Adress*

Tel.*
E-post*

Skolning*
Erfarenhet*
Mer information


Hög
finish

Robusta
konstruktioner

Kvalitets-
komponenter

Skräddarsydda
lösningar


Limetec:s huvudsäte finns i Karleby, Finland. Största delen av vår produktion levereras till nordiska marknaden Sverige, Finland och Norge. Vi erbjuder genom våra återförsäljare och våra samarbetspartners tillgång till pålitlig och högklassig service och reservdelar nära dig.